ENTERPRISE SOFTWARE

Optimization

การบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องที่สำคัญ การมุ่งใช้ไอทีไม่เพียงแค่ทำให้กระบวนการทำงานปกติสามารถสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่เป็นการใช้เพิ่อมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ ในด้านต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต การให้บริการ การประสานงาน 
เรามึตัวอย่าง Business case ที่ท่านสามารถนำซอฟต์แวร์มาปรับใช้เพื่อการบริหารองค์กรสำหรับธุรกิจในด้านต่างๆ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

Students Typing at Their Computer
 

PREVIOUS WORK

Business cases

9B43E63D-F329-486D-A22F-5884553EFBF3_1_2

SUPERMARKETS

CoEnzyme, SAS ได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจซุปเปอร์มาร์เก็ตของกลุ่ม Metro ในประเทศเยอรมัน โดยนำซอฟต์แวร์เข้าไปใช้ในส่วนการบริการลูกค้า เพื่อติดตามการให้บริการ วิเคราะห์ข้อมูลการใช้บริการ และเปรียบเทียบการทำงานของสาขาต่างๆ

Get in Touch

CHAIN BUSINESS MANAGEMENT

ประโยชน์ในการนำระบบซอฟต์แวร์เข้ามาบริหารจัดการ คือ 
การสร้างการมองเห็นอย่างโปร่งใส
1. ผู้บริหารสามารถมองเห็นประสิทธิภาพในการให้บริการของสาขาย่อย สามารถวางกลุยทธในการดำเนินงานต่อไปได้
2. ผู้บริหารระดับภูมิภาค สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์หรือปรึกษาหารือในการบริหาร กับผู้บริหารระดับบนได้ 
3. ผู้บริหารในระดับสาขา สามารถติดตามการให้บริการ และจัดการกระบวนการโดยใช้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจได้

Get in Touch
355E13F8-7AFA-4F8A-BD4A-72F1752FBDAA_1_2
5CFBD5D4-B602-4FC6-88C6-0F7F98FD7E41_1_2

MANAGEMENT SUPPORT

การใช้ซอฟต์แวร์จะช่วยให้ร้าน สามารถบริหารงานต่างๆ อาทิ

1. ทราบปริมาณผู้รอรับบริการ

2. ทราบช่องบริการที่อาจจะว่างหรือมีงานน้อย 

3. สามารถจัดการจำนวนพนักงานที่คอยให้บริการได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนั้นแล้ว การจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนการตัดสินใจในการบริหารจัดการในอนาคตได้ 

Get in Touch

PROCESS AUTOMATION

เทคโนโลยีที่เราได้ศึกษาในการปรับใช้กับการบริหารจัดการ
1. การทำนายการใช้บริการด้วย Machine Learning
2. การจัดสรรเวลาทำงาน เมื่อร้านมีพนักงานแบบ Parttime และ Fulltime
3. การจัดสรรพื้นที่จอดรถและตระกร้าให้พร้อมบริการ 
4. การจัดการ Self-Checkout machine
หลายๆเทคนิคและวิธีการอาจเหมาะสมกับบางสถานการณ์ จึงต้องพิจารณาเงื่อนไขและความเหมาะสมกับกระบวนการธุรกิจหนึ่งๆโดยเฉพาะ

Get in Touch
lucas-santos-J83LcLGsy_4-unsplash.jpg
scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

TECHNOLOGY ACQUISITION AND TRAINING

เรายินดีนำเสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา เพียงแค่ติดต่อเรามาที่นี่
intellixsoftco@gmail.com 
หรือที่เฟสบุ๊ค

 

FILES

เอกสารนำเสนอที่เกี่ยวข้อง

SUPERMARKET BUSINESS CASE

เอกสารอยู่ในรูปแบบภาษาอังกฤษ ท่านสามารถโหลดเพื่อไปศึกษาได้. หากมีข้อสอบถามประการใดกรุณาติดต่อเราได้ทันที

 
VR Games
Boy Reading Tablet
Powerful Computer
Gaming
Servers
Computer Circuit Board