zbynek-burival-GrmwVnVSSdU-unsplash.jpg

OIL AND GAS

ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำมันและแก๊สมีค่อนข้างมาก แต่ละปัญหาล้วนมีจุดเด่นสำคัญๆแตกต่างกันไปและอาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงคุ้มค่าที่จะนำซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพไปใช้ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างปัญหาได้แก่ การจัดการลำเลียงน้ำมันใน Pipeline การจัดการโหลดของรถบรรทุกน้ำมัน การจัดการ Storage ในตำแหน่งปลายท่อ Pipeline  การจัดการเส้นทางเดินของรถบรรทุกน้ำมัน   โดยรวมแล้วการบริหารจัดการมุ่งเน้นการคำนวณเพื่อลดการสูญเสียและสามารถนำไปสู่การผลิตให้ได้มากที่สุด โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด อีกทั้งเน้นในการจัดการที่จะต้องตัดสินใจต่อสถานการณ์หนึ่งๆอย่างรวดเร็ว ศึกษา Business case ของเราได้ที่นี่

(Photo by Zbynek Burival on Unsplash)

 
ronan-furuta-daSq9zhROxY-unsplash.jpg

OPTIMIZATION

การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถพัฒนาในการจัดการได้หลายด้าน อาทิ ปัญหาการลำเลียงน้ำมันเพื่อเลือกเส้นทาง Pipeline ที่เหมาะสมในการลำเลียงน้ำมัน ซึ่งอาจพิจารณา Blending และตำแหน่งของโรงกลั่น รวมไปถึงขนาดของ Storage ในตำแหน่งต่างๆ ปัญหาการขนส่งน้ำมันดิบสู่ Storage หรือโรงกลั่น ซึ่งอาจจัดการการขนส่งได้หลายวิธี เช่น เรือ และรถบรรทุกน้ำมัน ซึ่งการคำนวณโหลดในการบรรทุกเป็นปัจจัยที่สำคัญในการวางแผน เพื่อร่นเวลาและสามารถขนส่งให้ได้มากที่สุด  ปัญหารการลำเลียงน้ำมันดิบหลายประเภทลงในท่อขนส่ง ซึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณาคือปริมาณที่อาจจะสูญเสียหากน้ำมันดิบมีการเจือปนระหว่างกัน  เส้นทางในการขนส่งเพื่อให้สามารถนำน้ำมันดิบส่งโรงกลั่นที่มีศักยภาพสูงเพื่อสร้างผลผลิตในปริมาณที่สูง จะเห็นว่าปัญหาในแต่ละเรื่องล้วนมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะ อีกทั้งการจัดการงานบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ดังนั้นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพจึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่ควรนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ โดยอาจให้ความสำคัญในการจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรืออาจพิจารณาผสมผสานการจัดการในหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อทำให้กระบวนการผลิตเกิดความสูญเสียน้อยที่สุด และทำให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากที่สุด

Primary Distribution เป็นวิธีการจัดสรรเพื่อกระจายโหลดในการขนส่งน้ำมันลงเรือ

(Photo by Ronan Furuta on Unsplash)

 
maksym-kaharlytskyi-u13zBF4r56A-unsplash_edited.jpg

PREVIOUS WORK

 
EBD19096-298C-4A63-8EF6-58C314CF6E4C_1_2

PRIMARY DISTRIBUTION

การกระจายโหลดในการขนส่งน้ำมันดิบไปยังตำแหน่งหลักแล้วทำการกระจายการขนส่งไปยังตำแหน่งรอง ถูกศึกษาในการแก้ปัญหาการขนส่งน้ำมันในโปรเจ็กต์ Pemex (Mexico) ซอฟตแวร์เพิ่มประสิทธิภาพได้ถูกพัฒนาและออกแบบเพื่อจัดการคิวรถบรรทุกน้ำมันโดยเฉพาะ รถบรรทุกน้ำมันมีปริมาตรในการบรรทุกที่แตกต่างกัน อีกทั้งสามารถนำมาบรรทุกน้ำมันได้หลายๆประเภท

2D89D2CE-EC0E-4253-98DF-EF1B52CBEB1C_1_2

TRUCK QUEUING AND OTHER ISSUES

ปัญหาการจัดการคิวรถบรรทุกเป็นปัญหาหลักที่ถูกศึกษา ซึ่งไม่ได้นำปัจจัยคือเส้นทางมาพิจารณา เพราะให้ความสำคัญในการจัดการ Load ในการบรรทุกน้ำมันเป็นหลัก

ปํญหารอื่นที่ถูกแก้ปัญหา ได้แก่ 

1. การแนะนำเส้นทางท่อน้ำมันและขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถขนถ่ายน้ำมันได้มากที่สุด 

2. การแนะนำขนาดของหน่วยเก็บน้ำมันที่ปลายทางของเส้นทางท่อน้ำมัน

3. การเลือกโครงการและการกำหนดเวลาในการขนถ่านเพื่อที่จะทำให้เกิดกำไรสูงสุดในการขนส่ง 

12AA8AEF-5D0D-46B6-9078-71682446991A_1_2

OTHER BUSINESS CASES

การแก้ปัญหาในเคสอื่นๆ 


Pertamina (Indonesia) การกระจายโหลดเพื่อบรรทุกน้ำมันลงเรือ

Petrobras (Brazil) การจัดการเส้นทางเฮลิคอปเตอร์เพื่อขนส่งลูกเรือลงแพลตฟอร์ม


Total(Canada) การวางแผน Infrastructure เพื่อสกัดน้ำมันออกจากทราย 

OTHER PROBLEMS

Routing

jonathan-cooper-K8nPSAPX6js-unsplash.jpg
 

FILES

Click to Download

FILE NAME

File นำเสนอในรูปแบบภาษาอังกฤษ

 

OUR INVOLVED PROJECTS

Powerful Computer

CONTACT US FOR CONSULTATION

scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash.jpg

Pemex x2 (Mexico)
Ecopetrol (Colombia)
Total (Canada)
Enbridge (Canada)
Pertamina (Indonesia)