BUSINESS PLATFORM

Administration

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ และกำลังคิดจะพัฒนาการให้บริการด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ เรายินดีให้คำปรึกษา  เยี่ยมชมซอฟต์แวร์ที่เราพัฒนาและให้บริการสำหรับธุรกิจ SME ได้ที่นี่

Button text
Man Hands On Keyboard
 

บริหารโรงแรมและรีสอร์ทง่ายๆด้วยปลายนิ้ว

Intellixsoft

หากคุณเป็นเจ้าของธุกิจโรงแรมหรือรีสอร์ท ที่ต้องการใช้ไอทีในการบริหารงาน โดยไม่เพิ่มภาระในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ สามารถใช้มือถือและแท็บเล็ตในการบริหารจัดการ ประสานงาน ติดตามการให้บริการของพนักงาน 
เราขอนำเสนอซอฟต์แวร์ขนาดเล็กแต่ทรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการจัดการที่ให้ความสะดวก ง่าย และคล่องตัว. Easy hotel ในการบริหารจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

boxed-water-is-better-ivfdGY8C_rw-unspla
 

SUPPORT

Achieving Goals

EF07B174-A71E-4D06-B32D-64DF215668B4_1_2

BUSINESS OWNER

เจ้าของธุรกิจ สามารถติดตามการบริหารจัดการในภาพรวมได้ตลอดเวลา โดยดูข้อมูลในระบบ Cloud และผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต

andrew-mantarro-rng3BlxSt7g-unsplash.jpg

MOBILE APPLICATION

ฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ (มือถือ แท็บเล็ต) 

 • ตรวจสอบห้องพักว่าง/ไม่ว่าง 

 • ลงทะเบียนเข้าพัก 

 • ลงบันทึกเช็คเอาท์

 • สั่งอาหารและสั่งบริการ

 • กำหนดกะทำงาน เพื่อสรุปบัญชี

 • ต่อเวลาการเข้าพัก (โรงแรมที่มีบริการประเภทห้องชั่วคราว)

 • บันทึกการทำความสะอาดห้องพัก 

 • ลงรับค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการเสริม

 • ลงบันทึกรายจ่ายประจำวันของโรงแรม 

 • แสดงสรุปบัญชีรายรับรายจ่ายล่าสุด

 • แสดงสถิติการใช้บริการ (ในกะ)

(Photo by Andrew Mantarro on Unsplash)

Get in touch today for a consultation.

Contact